Articles

Introduction to European Animation pt. I

europeananimation.com

Animation.

A method of storytelling rather than a genre. Not mere toons for child- and childish audiences. Not just series of Hollywood big budget blockbusters and occasional well controlled anime picture, but an art form of rich history and diversity.

This art form bears a large number of demanding techniques, skillful auteurs and some of the most beautiful images in the history of motion pictures. Animation can also be used to express sheer vision and movement akin to cinéma pur -movement. All in all animation doesn’t have a lot of the same restrictions live-action films do.

Inner emotions, metaphors and statements are commonly expressed beautifully without words, or even narrative at all. Animation is the only medium using storytelling and aesthetics reminiscent to the silent film widely after sound became the standard in cinema circa 1930. In addition, choosing black and white image instead of colors in such magnitude, is rare quality in contemporary cinema.

Throughout history of arts, animation has walked hand in hand with both comics and live-action cinema. This relationship has enriched all of these mediums greatly. In animation, caricaturing and anthropomorphism (humanizing animals and things) is as important element to the visualization as  it is in comics.

Although not strictly, the emphasis of EuropeanAnimation.com is obviously on the forgotten silver of Europe, the beautiful craftsmanship and originality from the continent in between two giants of animation industry. From the birth of the medium to the present day.

Whether animated films from Europe really have their own characteristics or not, shall be the subject of the next post. Until that, may this ingenious parody express the common impression of this matter. Video clip at the end of this post is from the legendary American (animated in South-Korea) sitcom The Simpsons’ fourth season, episode Krusty Gets Kancelled (1993)

 

Landais

nimaatio edustaa elokuvissa useimmiten tarinankerronnan muotoa, eikä niinkään elokuvagenreä. Se ei ole vain lapsille ja lapsenmielisille, eikä varsinkaan pelkkää ison budjetin Hollywood-kassamagneettia ja ajoittaisia anime-hittejä, vaan monipuolinen taiteenmuoto, jolla on rikas historia.

Tämä taiteenmuoto pitää sisällään suuren määrän vaativia tekniikoita, omaleimaisia tekijöitä ja kauneimpia kuvia mitä elokuvissa on nähty. Animaatio on myös optimaali alusta abstraktille tai “puhtaalle elokuvalle”, eli pelkkälle kuvalle, muodolle ja niiden liikehdinnälle. Kaikkiaan animaatiolla on hyvin vähän sellaisia rajoituksia kuin näytelmäelokuvalla.

Tuntemusten, metaforien ja lausuntojen esittäminen on hyvin yleistä ilman selostusta ja sanoja. Animaatio on myös ainoa elokuvan muoto joka on yhtä laajasti hyödyntänyt mykkäelokuvien kuvakerrontaa ja estetiikkaa sitten 1930-luvun taitteen, eli sen jälkeen kun
äänielokuvasta tuli standardi. Myös mustavalkokuvan valinta värillisen sijaan on harvinaislaatuinen elementti nykyelokuvassa.

Läpi historian, animaatio on kulkenut käsikädessä ja risteytynyt monet kerrat sarjakuvan ja näytelmäelokuvan kanssa. Keskinäinen sukulaisuussuhde on rikastuttanut jokaista vuorollaan. Kuvakerronnallinen yhteys sarjakuvan kanssa esiintyy mm. karikatyrisoimisena ja ihmisenkaltaistamisena (antropomorfismina.)

EuropeanAnimation.com keskittyy kahden suurteollisuuden väliselle mantereelle, Euroopan unohdettujen kuvien pariin. Niiden aamuhämäristä nykypäivään.

Siitä onko animaatioelokuvat todella Euroopassa aivan omanlaisiaan, lisää seuraavassa julkaisussa. Siihen asti, luokoon amerikkalainen (Etelä-Koreassa) animoitu tv-sarja yleisen mielikuvan aiheesta. Tämä mainio parodia löytyy Simpsoneiden neljännen kauden jaksosta, Gabbo vai Krusty (1993)

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s